Príprava tlačových dát

 Aby podklady nevyžadovali dodatočné úpravy, zasielajte ich vo formátoch PDF, JPG, TIFF, AI alebo EPS. Písma ideálne prevedené na krivky. Prijímame taktiež formáty DOC, XLS a PPT. Tieto formáty však vyžadujú vykonanie dodatočnej predtlačové prípravy.
 
OBECNÉ ZÁSADY:
 

Rozlíšenie ideálne 300 DPI, minimálne 150 DPI.
Farebný priestor CMYK.
Orezové značky (nutné pre rez).
Spadávka 3 mm (vykrýva nepresnosti pri stohovom reze).
Ochranná zóna pre text a obrázky – minimálne 4 mm od okraja (7 mm vr. spadávky).
Veľkosť písma odporúčame minimálne 7 bodov, kvôli zachovaniu čitateľnosti.Hrúbka liniek by mala byť minimálne 0,075 mm (0,213 bodu), tenšie linky sú v mnohých prípadoch náročne vytlačiteľné.
Obsiahlejšie dáta, napr. pre časopis, dodávajte v jedinom súbore, strany poradovo zoradené za sebou.

Upozornenie:

V programe CorelDraw môže dochádzať k nežiaducim zmenám a farebným odchýlkam, a to najmä ak dokument obsahuje rôzne efekty, prelínania, prechody a pod. Bežný kancelársky softvér, ako napr. Word, Excel, PowerPoint a pod. taktiež nie je vhodnou voľbou, tieto programy nevedia používať farebný priestor CMYK. Môže dôjsť k nežiaducim farebným odchýlkam v tlači.

 

SPRÁVNE PRIPRAVENÉ DÁTA:

 

DÁTA BEZ SPADÁVKY A OREZOVÝCH ZNAČIEK:

Po vytlačení a orezaní bude časť obrázka a textov chýbať. Ak sú texty vzdialené odporúčaných 7 mm od kraja,
posunú sa na minimálnu vzdialenosť 4 mm.