Příprava tiskových dat

Aby podklady nevyžadvaly dodatečné úpravy, zasílejte je ve formátech PDF, jpg, tiff, ai nebo eps. Písma ideálně převedená na křivky. Přijímáme také formáty doc, xls a ppt. Tyto formáty ovšem vyžadují provedení dodatečné předtiskové přípravy.
 
OBECNÉ ZÁSADY:
 
Rozlišení ideálně 300 DPI, minimálně 150 DPI.
Barevný prostor CMYK.
Ořezové značky (nutné pro řez).
Spadávka 3 mm (vykrývá nepřesnosti při stohovém řezu).
Ochranná zóna pro text a obrázky - minimálně 4 mm od okraje (7mm vč. spadávky).
 Velikost písma doporučujeme minimálně 7 bodů, kvůli zachování čitelnosti.
Síla linek by měla být minimálně 0,075 mm (0,213 bodu), tenčí linky jsou v mnoha případech obtížně vytisknutelné.
Obsáhlejší data, např. pro časopis, dodávejte v jediném souboru, strany posloupně seřazeny za sebou.
 
Upozornění:

V programu CorelDraw může docházet k nežádoucím změnám a barevným odchylkám, a to zejména pokud dokument obsahuje různé efekty, prolnutí, přechody, apod. Běžný kancelářský software, jako např. Word, Excel, PowerPoint apod. také není vhodnou volbou, tyto programy neumí používat barevný prostor CMYK. Může dojít k nežádoucím barevným odchylkám v tisku.

 

SPRÁVNĚ PŘIPRAVENÁ DATA:

 

DATA BEZ SPADÁVKY A OŘEZOVÝCH ZNAČEK:

Po vytištění a oříznutí bude část obrázku a textů chybět. Pokud jsou texty vzdálené doporučených 7 mm od kraje, posunou se na minimální vzdálenost 4 mm.